DEMO VERZE - nic zde neobjednávejte !!!

 

1869 – Jak to celé začalo 24. ledna 1869 se v plzeňském hostinci U Císaře rakouského sešlo dvacet významných mužů, slavných podnikatelů v čele s rytířem Emilem Škodou. Právě zde uzavřeli dohodu o založení druhého moderního pivovaru v Plzni. Pro nový pivovar byly zakoupeny pozemky v těsném sousedství stávajícího Měšťanského pivovaru – mimo jiné i kvůli kvalitní spodní vodě, která má na slávě plzeňského piva velké zásluhy. 25. června 1869 pak byla nově vzniklá firma zapsána do obchodního rejstříku pod názvem První plzeňský akciový pivovar v Plzni – a stavba nového pivovaru mohla začít.